Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University

English | Japanese

Staff 2006

(Last updated on: April 20, 2006)
[home page] = Related home page

Regarding the profiles of the professors, assistant professors, lecturers (permanent and concurrent), and department assistants, please see: Academic Profiles of Faculty Members.

Director INOUE Nobutaka[INOUE Nobutaka's home page]  
Institute Chair SAKAMOTO Koremaru  
Professors Emeriti TODA Yoshio  
Professor (Permanent) TAKASHIO Hiroshi  
Professors (Concurrent A) INOUE Nobutaka ÔHARA Yasuo
OKADA Shôji SAKAMOTO Koremaru
SUGIYAMA Shigetsugu CHIJIWA Itaru
Professors (Concurrent B) ISHII Kenji ENDO Akio
ÔWA Hiroyuki OGAWA Naoyuki
KOBAYASHI Tatsuo SUZUKI Yasutami
TAKEDA Hideaki TATSUMI Masaaki
NOMURA Kazuo HAMAGUCHI Manabu
YOSHIDA Eiji  
Assistant Professors (Permanent) SHIBATA Shin'ichi  
Assistant Professors (Concurrent B) ASANO Haruji NISHIOKA Kazuhiko
HAVENS, Norman MOGI Sakae
Lecturers MATSUMOTO Hisashi  
KATÔ Satomi HIRAFUJI Kikuko
FUJII Hiroaki  
Lecturers (Concurrent B) KUROSAKI Hiroyuki [KUROSAKI Hiroyuki's home page]  
Departmental Assistants ENDÔ Jun [home page] SAITÔ Tomoo
Adjunct Lecturers IKEDA Naotaka ICHIDA Masataka
KASUYA Takashi KOBAYASHI Nobuhiko
SHIMADA Kiyoshi SHIROSAKI Yôko
TAKAMI Hirotaka NAGAMATA Takao
FUJITA Hiromasa HORIKOSHI Yuichi
MIYABE Kaori  
Research Assistants Ôsawa Kôji SCHICKETANZ, Erik
TANAKA Hidenori THOMAS,Jolyon
   
Research Associates AOKI Takashi AKIMOTO Nobuhide
ASAYAMA Masashi ABE Akinori
ALFONSO, J.Falero INOUE Yôichi
UEMATSU Yûsuke EJIMA Naotoshi
ETÔ Yoshinobu ÔKÔCHI Chie
ÔTA Mariko OKUDA Keizui
OKUDA Hide HE Bin
KATÔ Kenji KAWASHIMA Kôichi
KANNO Naoki KINO Kazue
GRAPPARD, Alan KUROKAWA Tsuneo
KURODA Yasumasa GOTÔ Shigemi
KOBAYASHI Hiroshi SAITÔ Michiko
SAKAGUCHI Takashi SAKAMOTO Kazutoshi
SATÔ Hirotake SHIGURE Akira
SHISHIDO Tadao SHINOHARA Yûichi
SHIMA Yoshitaka JIMBO Ikuo
SUGA Kôji SUZUKI Makoto
SUMIKA Masayoshi SEGA Masahiro
SONODA Minoru TAKAHASHI Katsuhiro
TAKEI Jun'suke TAKEKAWA Shun'ichi
TACHIIRI Keiko TOMIZUKA Kazuhiko
NAKAZAWA Nobuhiro NAKATA Yuka
NAGANO Takayuki NAKAMURA Dai
NAKAYAMA Kôshô NISHIKIDA Tsuyoshi
NISHINOHARA Masaru NITTA Hitoshi
HASHIMURA Osamu HASHIMOTO Masanobu
HARADA Kazuaki BUTEL,Jean-Michel
HIRASAWA Kanako HIRANO Takuji
FUJIMOTO Yorio FUJIMORI Kaoru
BROTONS,Arnaud HOSHINO Mitsushige
HOSOGAI Mari MAEDA Kô
MAEDA Takakazu MATSUNAGA Katsumi
MATSUMOTO Takashi MIURA Keisuke
MIYAKE Hitoshi MAYGER,James
MOMOCHI Akira YANAGIDA Yasuo
YAMAUCHI Toshiaki YAMASAKU Yoshiyuki
YAMAZOE Nanae YAMADA Kazutaka
YAMADA Mikiko YAMAMOTO Tetsuya
YAMAMOTO Nobuyoshi LUAN Fenshi
WARD, Ryan  
Administrative Staff YAZAWA Toshiji NABESHIMA Akimi
NISHIMURA Akiko  

Center for Promotion of Excellence in Research and Education

Director SAKAMOTO Koremaru  
Lecturers ÔTA Naoyuki KASE Naoya
NAKANO Yûzô NAKAYAMA Kaoru
Departmental Assistants ARAI Daisuke MORI Gorô

Frontier Research Project

Home Page: Kokugakuin University Frontier Research Project: Foundational Research on the Revitalization and Utilization of Degraded Visual Documents

[Institute] SUGIYAMA Shigemichi KUROSAKI Hiroyuki
MATSUMOTO Hisashi KATÔ Satomi
FUJII Hiroaki KASUYA Takashi
TANAKA Hidenori NAGANO Takayuki
SAITô Michiko MIYAKE Hitoshi
[Graduate School] IKEGAYA Kôichi UCHIKAWA Takashi
OKADA Shôji OGAWA Naoyuki
KUNO Mariko KOBAYASHI Tatsuo
KOYAMA Noriyuki SHIMADA Kiyoshi
HAYASHI Toshihisa FUJIMOTO Tsuyoshi
[Other Universities and Institutes] AOKI Shigeo IKEDA Eishi
INOUE Yoichi MURE Hitoshi
YAMAUCHI Toshiaki  
[Page Top]