Basic Terms of Shinto
back to Table of Contents

Contents

A

Aidono
Akaku kiyoki kokoro
Aki matsuri
Aku
Amaterasu ômikami
Amatsukami, kunitsukami
Ame no masuhito
Amenominakanushi no kami
Ame-tsuchi
Aohitogusa
Aoi Matsuri
Araburu kami
Aramitama, Nigimitama
Asagutsu
Azuma-asobi

B

Bachi
Bekka
Beppyô jinja
Bokusen
Bon matsuri
Bugaku

C

Chienshin
Chigi, Katsuogi
Chinju no kami
Chinkon
Chi no wa
Chokusai
Chokusaisha
Chokushi
Chûsai

D

Daigûji
Daijôsai
Daikoku
Dajôkan
Dashi
Dengaku
Dôsojin
Dôzokushin

E

Ebisu
Eboshi
Ema
Emakimono
Engi shiki
Ennichi

F

Fudoki
Fukko Shintô
Funadama
Funakurabe

G

Gagaku
Gakubu
Gion
Gion Matsuri
Gishikiden
Go-bunrei
Go-hei
Gongen
Gongen-zukuri
Go-shintai
Gozu-tennô
Gûji

H

Hachiman
Haiden
Hairei
Hakama
Hakusan
Hakushu
Harae
Harae-do
Harai
Haraigushi
Haru matsuri
Hassokuan
Hatsuho
Hatsumiyamairi
Hatsumôde
Heiden
Heihaku
Himachi
Hi matsuri
Himorogi
Hi no kami
Hiôgi
Hirata Atsutane
Hito

Hôbei
Hokora
Honden
Hongû
Honji-suijaku setsu
Honsha

I

Ichi no miya
Ikutama, Tarutama
Imi
Imikotoba
Inari
Ireisai
Ise no Jingû
Ise kô
Ise Shintô
Iwasaka
Iwashimizu Matsuri
Iwau
Izanagi no mikoto and Izanami no mikoto

J

Jichinsai
Jidai Matsuri
Jigami
Ji matsuri
Jingi
Jingi-in
Jingikan
Jingû Kôgakukan
Jingû taima
Jinja
Jinjachô
Jinja Honchô
Jinjakyoku
Jinja saishiki
Jinja Shintô
Jôe
Jôtôsai
Junpai

K

Kada no Azumamaro
Kagura
Kagura-den
Kai-i
Kaijin matsuri
Kakuriyo
Kamadogami
Kami
Kamidana
Kamimukae
Kamimusubi no mikoto
Kamiokuri
Kamo no Mabuchi
Kanda Matsuri
Kanmuri
Kannagara
Kannamesai
Kannarau
Kannushi
Kariginu
Kashikomu
Kashiwade
Kasuga
Kasuga Matsuri
Kasuga-zukuri
Katsuogi
Kegare
Keiba
Keidaichi
Kenpeishi
Kenzoku
Ketsuenshin
Kibuku
Kigan

Kôdô
Kogo Shûi
Kojiki
Kôjin
Kokka Shintô
Kokugakuin Daigaku
Koma-inu
Kôshin
Kôshitsu saishi
Kotodama
Kujô
Kumano
Kumotsu
Kuni no miyatsuko
Kunitokodachi no mikoto
Kushimitama
Kyôha Shintô

M

Magatsuhi no kami
Makoto
Man'yôshû
Massha
Matoi
Matsuri
Matsurigoto
Megumi
Mi-itsu
Miki
Miko
Mikogami
Mikoshi
Mikoto
Mikuji
Mi-megumi
Minkan shinkô
Misogi
Misogi-harae
Mitama no fuyu
Mitamashiro
Mitamashizume
Mitamaya
Mitarashi
Mitogaku
Miyaza
Mizugaki
Mizugori
Mono
Monoimi
Motoori Norinaga
Musubi
Musubi no kami

N

Nagare-zukuri
Naishôten
Nakatomi no harae
Naobi no kami
Naorai
Natsu matsuri
Negi
Nenchû gyôji
Ne no kuni
Nihongi
Nihon shoki
Niinamesai
Ningen-shin
Ninjô-mai
Norito

O

Ôbarae no kotoba
O-fuda
O-haguruma
Ôharae
O-harai
O-hyakudo
Okina
Okumiya
Ôkuninushi no kami
O-mairi
O-mamori
O-mikuji
O-neri
Oni
Ônie no Matsuri
On-sashiha
Oshi
O-tabisho
Otome-mai
O-watari

R

Raijin
Reijin
Reisai
Ritsuryô
Ryôbu Shintô
Ryôbu shûgô Shintô

S

Saifuku
Saigi
Saijitsu
Saikai
Saikan
Saikigu
Saimotsu
Sai no kami
Saisei itchi
Saisen
Saishi
Saishu
Saiten
Sakimitama
Sanbô
Sanja Matsuri
Sanja Takusen
Sanjûbanshin
Sankei
Sanku
Sannô
Sannô ichijitsu Shintô
Sannô Matsuri
Sanshu no Shinki
Satomiya
Seimei
Sendai kuji hongi
Sendatsu
Sengû
Sessha
Shaden
Shagô
Shakaku seido
Shaku
Shamusho
Shichi-go-san
Shikinaisha
Shikinen sengû
Shikon
Shimenawa
Shinbatsu
Shinboku
Shinbutsu bunri
Shinbutsu shûgô
Shinden
Shingaku1
Shingaku2
Shingon shintô
Shin'i1
Shin'i2
Shinji nô
Shinkai
Shinkôshiki
Shinmei
Shinmei-zukuri
Shinmon
Shinpô
Shinsen
Shinsenden
Shinsen shôjiroku
Shinshoku
Shintai
Shintaizan
Shinten
Shintô
Shintô gobusho
Shintô kaiga
Shintoku
Shin'yo
Shinzen kekkon
Shinzô
Shiroki, Kuroki
Shishi
Shôgûji
Shôjiki
Shôjin
Shôsai
Shôten
Shôzoku
Shubatsu
Soreisha
Sôsai
Sôsha
Suiga Shinto
Suijin
Sûkeisha
Sumô
Susanoo no mikoto
Suwa

T

Ta-asobi
Taima
Taisai
Taisha-zukuri
Takama no hara
Takamimusubi no kami
Takatsuki
Takusen
Tama1
Tama2
Tamagaki
Tamagushi
Tama matsuri
Tamaya
Ta no kami
Tanritsu jinja
Tatari
Tayû
Temizu
Tendai Shintô
Tenjin
Tenjin Matsuri
Tennô
Tennô Matsuri
Tenshin chigi
Tôka
Tokoyo
Tokushu shinji
Tônin
Torii
Tori-mono
Tori no ichi
Tôrô
Toshigami
Toshigoi no Matsuri
Tôya
Toyoashihara no Mizuho no Kuni
Tsukimachi
Tsukinami no matsuri
Tsumi
Tsutsushimi
Tsûzoku Shintô

U

Ubusuna no Kami
Ujigami
Ujiko
Ujiko kai
Umi no kami
Utsushiyo
Uyamau

W

Wakamiya
Watarai Nobuyoshi
Watarai Shintô
Wazawai

Y

Yabusame
Yamaboko
Yamamiya
Yama no kami
Yamato-mai
Yamazaki Ansai
Yashikigami
Yogoto
Yôhai
Yomi
Yorishiro
Yoshida Kanetomo
Yoshida Shintô
Yudate

Z

Zen
Zôka no sanshin


back to Table of Contents

Copyright © 1997 Institute for Japanese Culture and Classics, Kokugakuin University. All rights reserved. [copyright notice]